Zbyněk Sekal

1923 12. července narozen v Praze
1934-1941 studium na reálném gymnáziu a obchodní akademii, vyučil se knihkupcem
1940 praktikant v knihkupectví Topič
1941-1945 činnost v ilegální skupině komunistické mládeže, zatčen gestapem a vězněn na Pankrác, v Terezíně a Muthausenu
1945-1950 VŠUP Praha, ateliéry F. Tichého. F. Muziky a E. Filly
40.-50. léta ovlivněn surrealismem, především malířská tvorba
1950 přerušení studia, redaktorem v nakladatelství Svoboda
1953-1958 přesídlil do Bratislavy, překladatelská činnost
50.-60. léta abstraktní plastika
1957-1964 členem skupiny Máj
1969 odchod do emigrace v Berlíně
1970 trvale se usazuje ve Vídni
1972-1974 pedagogem na Akademii výtvarných umění ve Stuttgartu
1984 cena města Vídně za sochařství
1998 24. února umírá ve Vídni

Výběr samostatných výstav
1961 Galerie na Karlově náměstí, Praha
1965 Špálova galerie, Praha, Dům pánů z Kunštátu
1968 Divadlo za branou, Praha
1971 Galerie im Griechenbeisl, Vídeň
1976 Galeie Hildebrand, Klagenfurt
1977 Neue Galerie, Štýrský Hradec, Museum Bochum, Bochum, Museum des XX. Jahrhunderts, Vídeň
1988 Neue Galerie, Vídeň, Studio Toni de Rosi, Verona
1991 Rupertinum, Salzburg

Další informace a fotografie z výstavy zde.